მოწვეული ტრენერები
ზაზა ზანგურაშვილი

ზაზა ზანგურაშვილი

ადვოკატი

ზაზა ზანგურაშვილი ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისათვის მოსამზადებელი კურსის ფარგლებში წაიკითხავს ლექციებს კონსტიტუციური სამართლის მიმართულებით.

ტრენერის სამუშაო გამოცდილება ასე გამოიყურება:
◾️ 2022 წლიდან დღემდე სს „საქართველოს ბანკი“-ს საპროცესო წარმომადგენლობის ჯგუფის იურისტი;
◾️ 2019-2022 წ.წ. სახალხო დამცველის აპარატის უფროსი ანალიტიკოსი;
◾️ 2017-2019 წ.წ. საქართველოს პარლამენტი, პარლამენტის წევრის თანაშემწე;

ტრენერის განათლება კვალიფიკაცია:
2021 წლიდან დღემდე სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი, დოქტორანტურის სტუდენტი (კონსტიტუციური სამართალი);
◾ 2018-2020 წ.წ. ილია ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტი, მაგისტრის ხარისხი;
2014-2018 წ.წ. თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, ბაკალავრის ხარისხი;

აკადემიური საქმიანობა:
2021 წლიდან დღემდე სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი;

პუბლიკაციები:
„კოვიდ 19-ის გავლენა სამართლიანი სასამართლოს უფლებაზე“ – 2021 წლის სტატიათა კრებული, (წიგნი: ადამიანის უფლებათა დაცვა და კოვიდ 19-ის პანდემია) რედ: კონსტანტინე კორკელია;
„მართლმსაჯულების რეფორმის ალბანური მოდელი და ქართული პერსპექტივა“