მოწვეული ტრენერები
გიორგი ნაკაშიძე

გიორგი ნაკაშიძე

სამართლის დოქტორი

გიორგი ნაკაშიძე ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისათვის მოსამზადებელი კურსის ფარგლებში წაიკითხავს ლექციებს საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით.

ტრენერის განათლება და კვალიფიკაცია:

◾️ 2017-2023 წწ. სამართლის დოქტორი საერთაშორისო სამართალში. იურიდიული ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

◾️ 2015-2017 წწ. საერთაშორისო სამართლის მაგისტრი. იურიდიული ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

◾️ 2011-2015 წწ. სამართლის ბაკალავრი საერთაშორისო სამართლის სპეციალობით. იურიდიული ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

ტრენერის სამუშაო გამოცდილება:

◾️ 2023 - დღემდე მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სამართლებრივი ანალიზის სამმართველოს უფროსი, საერთაშორისო სამართლებრივი დეპარტამენტი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო;

◾️ 2019-2023 წწ. - უფროსი მრჩეველი, საქართველოს საელჩო ნიდერლანდების სამეფოში, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო.

◾️ 12.2016-06.2019 წწ. - მრჩეველი, საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო:

o საქართველოს მთავრობის მრჩეველი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქმეზე საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ;

ტრენერის სამეცნიერო საქმიანობა:

◾️ 09.2023 -დღემდე მოწვეული ლექტორი (საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი), იურიდიული ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

◾️ 03.2018-12.2018 წწ. მოწვეული ლექტორი (ევროსასამართლოში მიმართვის პროცედურა და პრეცედენტული სამართალი), საქართველოს საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი;

სამეცნიერო პუბლიკაციები იხილეთ ბმულზე: https://rb.gy/9oe83b