მოწვეული ტრენერები
ნატალი გოგიაშვილი

ნატალი გოგიაშვილი

პრაქტიკოსი იურისტი

ნატალი გოგიაშვილი ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისათვის მოსამზადებელი კურსის ფარგლებში წაიკითხავს ლექციებს სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით.

ტრენერის განათლება და კვალიფიკაცია:

◾️ 2023 წწ. - ჩააბარა New York-ის ადვოკატთა სალიცენზიო გამოცდა;

◾️ 2022-2023 წწ. LL.M გლობალური ბიზნესი და საფინანსო სამართალი - ჩიკაგო-კენტის სამართლის სკოლა (ილინოისის ტექნიკური უნივერსიტეტი);

◾️ 2021-2022 წწ. SAL პროგრამა საერთაშორისო და ტრანსნაციონალურ სამართალი, ჩიკაგო-კენტის სამართლის სკოლა (ილინოისის ტექნიკური უნივერსიტეტი);

◾️ 2018-2020 წწ. LL.M გერმანული სამართალი, სპეციალიზირებით ბიზნესი და ეკონომიკა - მიუნსტერის ვესტფალური ვილჰელმის უნივერსიტეტი (DAAD სტიპენდია);

◾️ 2017 წწ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი (საერთო სპეციალიზიაცია);

◾️ 2015-2018 წწ. მაგისტრატურა კერძო სამართლის მიმართულებით, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტი;

◾️ 2016-2017 წწ. ვიადრინას ევროპული უნივერსიტეტი, გაცვლითი პროგრამა (Erasmus +);

◾️ 2010-2014 წწ. სამართლის ბაკალავრი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტი.

ტრენერის სამუშაო გამოცდილება:

◾️ 2020-2022 წწ. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო“, იურისტი

◾️ 2020 წწ. გერმანიის პარლამენტი, პრაქტიკანტი (IPS სტიპენდიანტი)

◾️ 2018-2019 წწ. BRANDI Rechtsanwälte Partnerschaft mbB - იურისტის თანაშემწე

◾️ 2017-2018 წწ. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო“, იურისტი

◾️ 2014 წწ. „ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“, ადვოკატის თანაშემწე

◾️ 2012-2013 წწ. სსიპ სახელმწიფო შესყიდვებისა და კონკურენციის სააგენტო, იურიდიული განყოფილებაში იურისტის თანაშემწე.

პუბლიკაციები:

◾️ 2017 წწ. არასრულწლოვნის მიერ დადებული ნეიტრალური გარიგება და მისი სამართლებრივი შედეგები საქართველოს და გერმანიის სამოქალაქო კოდექსების მიხედვით - თსუ-ს სამართლის ჟურნალი.

◾️ 2017 წწ. სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის შესაძლო კრიტერიუმები სიძულვილის ენის კონტექსტში, ახალგაზრდა ადვოკატები.