მოწვეული ტრენერები
მარიამ გრიგალაშვილი

მარიამ გრიგალაშვილი

პრაქტიკოსი იურისტი

პრაქტიკოსი იურისტი, საგადასახადო სამართლის მიმართულებით მნიშვნელოვანი პრაქტიკული გამოცდილება დააგროვა ფინანსთა სამინისტროს დავების განხილვის სამსახურსა და ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში მუშაობით და კარგად იცნობს რიგ საკითხებთან მიმართებით ადმინისტრაციული ორგანოების მიდგომებს.

◾️ მარიამი ასევე არის უფსალას უნივერსიტეტის (შვედეთი) საერთაშორისო და ევროკავშირის საგადასახადო სამართლის მაგისტრი. ესაბამისად, მისთვის კარგად ნაცნობია, როგორც ადგილობრივი კანონმდებლობა ასევე, საერთაშორისო დაბეგვრასთან დაკავშირებული საკითხები.

◾️  იურიდიული მიმართულებით პრაქტიკულ საქმიანობასთან ერთად მარიამი არის თსუ-ს დოქტორანტი საგადასახადო სამართლის მიმართულებით და კვლევითი საქმიანობა აქტიურად აქვს განხორციელებული ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში.