სამართლებრივი

სამართლებრივი

კურსები • მასტერკლასები • ვებინარები
ტრენინგ ცენტრის შესახებ
ჩვენ შესახებ

ტრენინგ ცენტრის შესახებ

J&J Training Center-ის მიზანია სამართლის სფეროში მოღვაწე პროფესიონალებსა და დამწყებ იურისტებს მისცეს საშუალება აიმაღლონ კვალიფიკაცია წამყვან ექსპერტებთან და მოსამართლეებთან სამუშაო შეხვედრების ფორმატში.

საკანონმდებლო ცვლილებები ყველა იურისტისგან საკითხში გარკვევას და სწორ სამართლებრივ განმარტებას მოითხოვს.

ტრენინგ ცენტრი თითოეულ საკანონმდებლო ცვლილებას პასუხობს დარგის წამყვანი სპიკერის მონაწილეობით დაგეგმილი ტრენინგით, რაც დაინტერესებულ მსმენელს აძლევს საშუალებას დასვას კითხვები და მიიღოს პასუხები მისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე.

ჩვენ ვპასუხობთ საკანონმდებლო სიახლეებსა და აქტუალურ პრობლემატურ საკითხებს ქვეყნის წამყვანი ექსპერტებისა და მოსამართლეების მონაწილეობით გამართული ტრენინგებით.